mtb2022 1

Załącznik nr 2 KONKURS FOTOGRAFICZNY II Pasłęckiego MTB Maratonu – 20 czerwca 2015

Wymogi techniczne i oznaczenie zdjęć

1. Godło,

1.1. Używanie w Konkursie Godła, zamiast imienia i nazwiska, ma zapewnić Uczestnikowi jego anonimowość a tym samym bezstronność Jury przy ocenianiu fotografii.

1.2. Wymyślone przez Uczestnika Godło nie może sugerować jego nazwiska i imienia oraz innych jego danych osobowych.

1.3. Godło musi się składać z co najmniej trzech rożnych liter i trzech różnych cyfry.

1.4. Znaki literowe i cyfrowe muszą być zapisane jednym cięgiem bez użycia spacji i bez łączników.

1.5. Przykład. Dla nazwiska Jan Kowalski jego Godło może mieć dowolny przypadkowy ciąg znaków np.: cga386 lub mieć inną dowolną bardziej osobistą nazwę np.: grunwald1410

1.6. Uczestnik Konkursu nie może używać Godła jako własnego tych które są użyte w przykładach niniejszego Regulaminu.

2. Wymogi techniczne fotografii

2.1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane w technice kolorowej lub czarno-białej i muszą być przygotowane według poniższych wymogów:

a) zdjęcie musi być zapisane w formacie jpg,

b) wymiar dłuższego boku zdjęcia wynosi 3000 pikseli,

c) rozdzielczość zdjęcia wynosić 300 dpi,

d) rozmiar jednego pliku zdjęciowego nie może przekroczyć pojemności 9 MB.

2.2. Plik zdjęciowy musi być nazwany Godłem Uczestnika oraz kolejnym numerem zdjęcia,

a) Godło i kolejny numer zdjęcia muszą być połączone podkreślnikiem

b) Przykład. Dla Godła cga386 i zdjęcia o numerze 01, plik zdjęciowy będzie nosić nazwę: cga386_01.jpg Natomiast dla zdjęcie o numerze 02, plik zdjęciowy będzie nosić nazwę: cga386_02.jpg

Dla Godła grunwald1410 i zdjęcia o numerze 01, plik zdjęciowy będzie nosić nazwę: grunwald1410_01.jpg

3. Przesłanie zdjęć i formularza na Konkurs

3.1. Plik z poprawnie wypełnionym Formularzem Konkursowym (Załącznik nr 1) należy nazwać swoim Godłem.

a) Przykład. Dla Godła cga386 , plik tekstowy z formularzem będzie nosić nazwę: cga386.doc, dla Godła grunwald1410 plik będzie się nazywać grunwald1410.doc

b) Dopuszcza się pliki z innym rozszerzeniem niż doc. Muszą jednak to być rozszerzenia plików tekstowych, np.: docx, odt.

3.2. Formularz Konkursowy oraz wszystkie pliki zdjęciowe należy umieścić w jednym katalogu (folderze) i nazwać go swoim Godłem

a) Przykład. Dla Godła cga386 , folder będzie nosić nazwę: cga386 , dla Godła grunwald1410 katalog będzie się nazywać grunwald1410

3.3. Katalog (folder) zawierający Formularz Konkursowy oraz pliki zdjęciowe należy spakować programem do kompresji plików tworząc plik o takiej samej nazwie jak Godło w jednym z wymienionych formatów: ZIP, WINRAR, 7-ZIP,

Następnie spakowany plik należy przesłać na serwer poprzez stronę www.teammustang.pl

Social's

Sponsor główny

DRE

Główny sponsor motoryzacyjny

hadm
poziom skoda

Sponsorzy i Partnerzy

  • Hilde
  • EXPAND
  • Super Vision
  • PROMED
  • SZS
  • Mariusz Mackiewicz
  • Krasowski
  • Bellamed

Patronat medialny

pm

bB logo 2013 4

mtbxc

namtb